A1 4 өрөө /152.39м2/

Өрөөний тодорхойлолт

Зочны өрөө, гал тогоо                                          27.8м2

Гал тогоо, хооллох хэсэг                                      41.4м2

Мастер унтлагын өрөө                                         27.15м2

Мастер ариун цэврийн өрөө                                8.34м2

Унтлагын өрөө                                                      12.11м2

Унтлагын өрөө                                                      14.12м2

Угаалгын өрөө                                                      1.88м2

Ариун цэврийн өрөө                                             3,9м2

Үүдний хэсэг                                                         12.3м2

Тагт                                                                            4.0м2