B2 4 өрөө /175.69м2/

цэвэр талбай – 174,18м2

Өрөөний тодорхойлолт

Зочны өрөө,                                                           37.36м2

Гал тогоо, хооллох хэсэг                                      39.11м2

Мастер унтлагын өрөө                                         31.33м2

Мастер ариун цэврийн өрөө                                6.33м2

Унтлагын өрөө                                                      26.62м2

Ажлын өрөө.                                                         12.67м2

Ариун цэврийн өрөө                                             8,75м2

Коридор.                                                                  3,84м2

Үүдний хэсэг                                                           6.97м2

Тагт                                                                            1.2м2