A2 4 өрөө /132.86м2/

Өрөөний тодорхойлолт

Зочны өрөө, гал тогоо                                          27,8м2

Гал тогоо, хооллох хэсэг                                      22,7м2

Мастер унтлагын өрөө                                         20,3м2

Мастер ариун цэврийн өрөө                                8,4м2

Хувцасны өрөө                                                        6,7м2

Унтлагын өрөө                                                      12,8м2

Унтлагын өрөө                                                      10,9м2

Угаалгын өрөө                                                      1,16м2

Ариун цэврийн өрөө                                             3,9м2

Үүдний хэсэг                                                         13,7м2

Тагт                                                                            4,5м2