B1 4 өрөө /158.23м2/

цэвэр талбай – 154,01 м2

Өрөөний тодорхойлолт

Зочны өрөө, гал тогоо                                          37,36м2

Гал тогоо, хооллох хэсэг                                      19,72м2

Мастер унтлагын өрөө                                         27,85м2

Мастер ариун цэврийн өрөө                                6,25м2

Унтлагын өрөө                                                      21,61м2

Унтлагын өрөө                                                      13,96м2

Ариун цэврийн өрөө                                             8,89м2

Коридор                                                                     4,76м2

Үүдний хэсэг                                                            11,27м2

Тагт                                                                              2,34м2