B2 5 өрөө /178.31м2/

цэвэр талбай – 174,17м2

Өрөөний тодорхойлолт

Зочны өрөө,                                                           37.36м2

Гал тогоо, хооллох хэсэг                                      40.02м2

Мастер унтлагын өрөө                                         29.16м2

Мастер ариун цэврийн өрөө                                5.77м2

Унтлагын өрөө                                                      13.4м2

Унтлагын өрөө                                                      11,8м2

Ажлын өрөө.                                                         11.77м2

Ариун цэврийн өрөө                                             9,03м2

Үүдний хэсэг                                                           13.46м2

Тагт                                                                            2.4м2