B1 4 өрөө /158.23м2/

Өрөөний тодорхойлолт

Зочны өрөө                                                                    37м2

Гал тогоо, хооллох хэсэг                                         22.7м2

Мастер унтлагын өрөө                                         21.47м2

Мастер ариун цэврийн өрөө                                8.2м2

Хувцасны өрөө                                                        4,43м2

Унтлагын өрөө                                                      12.62м2

Хүүхдийн өрөө                                                      23.79м2

Угаалгын өрөө                                                           1.0м2

Ариун цэврийн өрөө                                               8,25м2

Коридор                                                                  14.52м2

Тагт                                                                            4.34м2