C1 3 өрөө /122.12м2/

Өрөөний тодорхойлолт

Зочны өрөө                                                                 36.5м2

Гал тогоо, хооллох хэсэг                                      22.2м2

Мастер унтлагын өрөө                                         28.1м2

Мастер ариун цэврийн өрөө                                8.1м2

Унтлагын өрөө                                                      11.05м2

Ариун цэврийн өрөө                                             5.43м2

Үүдний хэсэг                                                         8.74м2

Тагт                                                                            2.0м2