C1 3 өрөө /122.12м2/

цэвэр талбай – 119,59 м2

Өрөөний тодорхойлолт

Зочны өрөө                                                                 37.36м2

Гал тогоо, хооллох хэсэг                                         19.46м2

Мастер унтлагын өрөө                                            28.69м2

Мастер ариун цэврийн өрөө                                    7.97м2

Унтлагын өрөө                                                           10.66м2

Ариун цэврийн өрөө                                                   4.66м2

Үүдний хэсэг                                                                 9.66м2

Тагт                                                                                  1.13м2