c2 3 өрөө /80.12м2/

цэвэр талбай – 77,52м2

Өрөөний тодорхойлолт

Зочны өрөө, гал тогоо                                          32.78м2

Мастер унтлагын өрөө                                         14.14м2

Мастер ариун цэврийн өрөө                                6.72м2

Унтлагын өрөө                                                       11.52м2

Ариун цэврийн өрөө                                               4,88м2

Коридор                                                                     5.07м2

Тагт                                                                             2.41м2