c3 4 өрөө /131.87м2/

Өрөөний тодорхойлолт

Зочны өрөө, гал тогоо                                     53,2м2

Мастер унтлагын өрөө                                     20,0м2

Мастер ариун цэврийн өрөө                            6,21м2

Унтлагын өрөө                                                    11,18м2

Унтлагын өрөө                                                    13,19м2

Угаалгын өрөө                                                      2,01м2

Ариун цэврийн өрөө                                           5,86м2

Үүдний хэсэг                                                         17,93м2

Тагт                                                                          2,29м2