[ultimate_heading main_heading=”4 өрөө /142.72м2/”][/ultimate_heading]

Өрөөний төрөл Тоо
1. Зочны өрөө галтогоо 58.25
2. Мастер унтлагын өрөө 29.57
3. Мастер ариун цэврийн өрөө 6.76
4. Унтлагын өрөө 16.73
5. Унтлагын өрөө 13.34
6. Ариун цэврийн өрөө 5.15
7. Ариун цэврийн өрөө 4.81
8. Үүдний хэсэг 5.58
9. Тагт 2.53