c3 4 өрөө /132.05м2/

цэвэр талбай – 128,88 м2

Өрөөний тодорхойлолт

Зочны өрөө                                                         37,36м2

Гал тогоо, хооллох хэсэг                                  14,91м2

Мастер унтлагын өрөө                                     20,09м2

Мастер ариун цэврийн өрөө                            6,17м2

Унтлагын өрөө                                                    12,4м2

Унтлагын өрөө                                                    10,92м2

Угаалгын өрөө                                                      1,80м2

Ариун цэврийн өрөө                                           5,32м2

Коридор                                                                 10,66м2

Үүдний хэсэг                                                          8,05м2

Тагт                                                                           1,2м2