A2 3 өрөө /99,92м2/

Өрөөний тодорхойлолт

Зочны өрөө, гал тогоо                                      42,02м2

Мастер унтлагын өрөө                                     17,54м2

Мастер ариун цэврийн өрөө                          10,60м2

Унтлагын өрөө                                                    11,34м2

Ариун цэврийн өрөө                                          8,25м2

Үүдний хэсэг                                                         7,871м2

Тагт                                                                          2,30м2

Интерьер