A5 3 өрөө /76,34м2/

Өрөөний тодорхойлолт

Зочны өрөө, гал тогоо                                      38,90м2

Унтлагын өрөө                                                   11,00м2

Унтлагын өрөө                                                   11,86м2

Ариун цэврийн өрөө                                          8,30м2

Үүдний хэсэг                                                       4,01м2

Тагт                                                                         2,27м2

Интерьер