A6 3 өрөө /73,84м2/

Өрөөний тодорхойлолт

Зочны өрөө, гал тогоо                                      33,63м2

Унтлагын өрөө                                                    15,00м2

Унтлагын өрөө                                                    11,85м2

Ариун цэврийн өрөө                                          7,60м2

Үүдний хэсэг                                                        4,60м2

Тагт                                                                          1,16м2

Интерьер