Төслийн видео танилцуулга

(дэлгэрэнгүй танилцуулга)

360 Тур

(Google Maps)

ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ

(Мауз болон хуруугаараа даран татаж үзэх)

Дэлгэрэнгүйг дарж хараарай.

ХОТХОНЫ АЛЬБОМ

VIP Residence+

ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТУУД

143.16 m2

78.93 m2

81.19 m2

87.47 m2

102.19 m2

66.40 m2

Хотхоны байршил

Хан-Уул дүүрэг, 4-р хороо, Наадамчдын гудамж

  • VIP Residence